Seminarji v GŠD

Teme za seminarske naloge:

1. Opišite razvoj in spremembo zvoka med obdobji (klasicizem – romantika – impresionizem – ekspresionizem), tudi v povezavi z likovno umetnostjo.

2. ⁠Opišite štiri elemente, iz katerih je sestavljena glasba, pa tudi orodja za interpretacijo in najti povezave (npr. metrum-tempo in dinamika / harmonija in barva / melodija in artikulacija).

3. Opišite značilnosti treh sob v telesu.

Rok za oddajo seminarskih nalog je 11. marec 2024, pošljite jih na seminar@flavta.com. Seminarska naloga mora imeti najmanj dve strani – velikost črk 12!

organizira

Seminar za flavto

prof. Christina Fassbender, Nemčija

2.-4. 2. 2024


Christina FASSBENDER je študirala na Visoki šoli za glasbo v nemškem Stuttgartu pri prof. Jean-Claudu Gerardu. Podiplomski študij je končala na salzburškem Mozarteumu pri Michaelu Martinu Koflerju. Od 1996 do 1999 je igrala v Münchenskem radijskem orkestru, od 1999 do 2012 pa je bila soloflavtistka berlinskega orkestra Komische Oper. Kot gostujoča soloflavtistka je sodelovala z Berlinskimi filharmoniki, orkestrom bavarske državne opere, berlinskim orkestrom Staatskapelle, s simfoničnim orkestrom WDR in z mnogimi drugimi. Kot solistka je nastopila z berlinskim radijskim orkestrom Sinfonie, z orkestrom Bavarske državne opere (z dirigentom Kirillom Petrenkom), orkestrom Beethovenhalle Bonn, luzernskim festivalskim orkestrom in z drugimi. Nastopala je v Nemčiji, Italiji, Španiji, Avstriji, Švici, na Japonskem, Norveškem, v Čilu, Kostariki, v ZDA in Kanadi. Snema za različne radijske postaje kot tudi zgoščenke. Poučevala je na glasbenih konservatorijih v Berlinu, Lübecku in Rostocku. Bila je profesorica na Univerzi v Münstru (kot naslednica prof. Konrada Hüntelerja) in na Visoki šoli za glasbo v Würzburgu. Od leta 2017 je profesorica flavte na Umetniški univerzi v Berlinu. Igra na zlato 14K flavto Sankyo z 18K zlato glavo.


Rok za prijavo: 22. 1. 2024!

Kotizacija za udeležence na seminarju je 130 EUR

Pasivna udeležba za učence, dijake in študente je brezplačna (prijava je obvezna!).

Prosimo, da kotizacijo poravnate na TRR: SI56 0110 0600 8357 058 (sklic: 99 291 305) in potrdilo o plačani kotizaciji pošljete do 22. 1. 2024 na naslov: GŠ Domžale, Ljubljanska 61, 1230 Domžale ali na seminar@flavta.com. Račun za plačilo kotizacije vam bomo izstavili po zaključku seminarja.

POTRDILA – 24 urni seminar ni objavljen v katalogu SSS, vendar v celoti ustreza standardom državne komisije za organizacijo stalnega strokovnega izobraževanja, zato bomo po izpeljavi seminarja zaprosili komisijo za ovrednotenje udeležbe z 1,5 točke za napredovanje učiteljev v nazive. Pogoji za pridobitev točk za napredovanje so: prijava na seminar, podpisana lista prisotnosti, plačilo kotizacije in seminarska naloga ali aktivna udeležba.

Lep pozdrav, Andreja Humar, ravnateljica Glasbene šole Domžale

INFORMACIJE: Glasbena šola Domžale, Ljubljanska 61, 1230 Domžale, Tel.: 01 724 14 19


Spoštovane kolegice in kolegi.

Na voljo je 20 aktivnih ur. Velja vrstni red prijav. Učitelji, ki bodo prijavili več svojih učencev/dijakov, naj jih razvrstijo, ker bo v primeru, da bo prijav preveč, najprej upoštevan/a tisti, ki bo prej napisan/a. V primeru premajhnega števila prijav, bo seminar odpovedan. Natančen razpored urnika bo objavljen na spletni strani www.flavta.com najkasneje do 29. 1. 2024.

Flutistically, Matej Zupan, matej@zupan.com


PREDAVANJE

sobota, 3.2.2024, ob 17.30

Metakognicija pri inštrumentalnem pouku
ali kako lahko možgani pomagajo pri učinkovitem vadenju in nastopanju?
prof. Marta Sesar, soloflavtistka orkestra Slovenske filharmonije


KONCERT

sobota, 3.2.2024, ob 19.00

Christina Fassbenderflavta
Andreja Kosmačklavir


V času seminarja bodo prisotni mojstri iz glasbene trgovine FLAVTELJE (Daminelli Pietro Slovenija), 
ki bodo na voljo za manjša popravila flavt.