Seminar za flavto, 2.-4.2.2024 (prof. Christina Fassbender) + FOTOGALERIJA + teme za seminarske naloge

Teme za seminarske naloge:

1. Opišite razvoj in spremembo zvoka med obdobji (klasicizem – romantika – impresionizem – ekspresionizem), tudi v povezavi z likovno umetnostjo.

2. Opišite štiri elemente, iz katerih je sestavljena glasba, pa tudi orodja za interpretacijo in najti povezave (npr. metrum-tempo in dinamika / harmonija in barva / melodija in artikulacija).

3. Opišite značilnosti treh sob v telesu.

Rok za oddajo seminarskih nalog je 11. marec 2024, pošljite jih na seminar@flavta.com. Seminarska naloga mora imeti najmanj dve strani – velikost črk 12!